Về Chúng tôi

QUẾ TIẾN THÀNH

Công ty TNHH SXNS Tiến Thành là một doanh nghiệp mới của tỉnh Yên Bái, tiên phong trong đầu tư, nghiên cứu, phát triển cây quế Yên Bái trở thành thương hiệu quốc gia Việt Nam, nâng cao chất lượng sản phẩm quế, phát triển thị trường trong và ngoài nước.

Được sáng lập bởi những con người sinh ra, lớn lên và kinh doanh các sản phẩm quế Yên Bái trong gần 20 năm. Chúng tôi hiểu rõ nhất về cây quế Yên Bái về đặc điểm, chất lượng tinh dầu, quy trình chăm sóc, quy trình chế biến và các yếu tố liên quan.

Chơi Video

TẦM NHÌN

Trở thành Công ty sở hữu dòng sản phẩm nông sản Việt thương hiệu toàn cầu

SỨ MỆNH

Gia tăng giá trị nông sản Việt góp phần nâng cao cuộc sống người nông dân

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tâm, Trí, Tín, Tinh, Tài