MỸ NGHỆ QUẾ

HỘP QUẾ VUÔNG

Nguyên liệu: Vỏ quế
Kich thước:
L: 8 x 8 x H12 cm
M: 6 x 6 x H9 cm
S: 4 x 4 x H7 cm

HỘP QUẾ TRÒN

Nguyên liệu: Vỏ quế
Kich thước:
L: 9 x H15 cm
M: 8 x H12 cm
S: 6 x H8 cm

HỘP QUẾ CHỮ NHẬT

Nguyên liệu: Vỏ quế
Kich thước: 17 x 9 x H5.5cm

HỘP QUẾ HÌNH CHÓP

Nguyên liệu: Vỏ quế
Kich thước: Theo yêu cầu khách hàng

HỘP TRÁI TIM

Nguyên liệu: Vỏ quế
Kich thước: Theo yêu cầu khách hàng

HỘP QUẾ ĐỰNG TĂM

Nguyên liệu: Vỏ quế
Kich thước: Theo yêu cầu khách hàng

HỘP ĐỰNG NẾN

Nguyên liệu: Vỏ quế
Kich thước: Theo yêu cầu khách hàng

NHÀ ĐỰNG NẾN

Nguyên liệu: Vỏ quế
Kich thước: Theo yêu cầu khách hàng

ĐÈN VỎ QUẾ

Nguyên liệu: Vỏ quế
Kich thước: Theo cầu khách hàng